ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ วันเวลาที่ประกาศ
1 เปิดรับสมัคร นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) เสริมทัพนักกีฬากรรเชียงบก 25 ก.ย. 66
2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 30 ส.ค. 66
3 ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 25 ส.ค. 66
4 ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและผู้สนใจ มา Up Skill "การสร้างคอนเทนด์ ยิงแอด สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดีย Facebook IG Line Twitter YouTube และ TikTok" 10 ส.ค. 66
5 ขอเชิญร่วมโครงการ “ประเพณีขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์” ภายใต้โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. 9 ก.ค. 66
6 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ในยุดิจิทัล "ChatGPT AI สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work" วันที่ 16 ก.ค. 2566 8 ก.ค. 66
7 ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ TikTok หัวข้อ "เรียนคณะวิทย์ มรอ. ดีอย่างไร" 19 มิ.ย. 66
8 การตรวจสอบตารางเรียนประกอบการลงทะเบียน 16 มิ.ย. 66
9 ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 15 มิ.ย. 66
10 แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 23 พ.ค. 66
11 ประชาสัมพันธ์การรับชุดนักศึกษาและเปลี่ยนขนาด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 66
12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพบผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 66
13 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 "รอบสมัครด้วยตนเอง ( Walk in)" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 2 พ.ค. 66
14 เรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านวันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" 25 เม.ย. 66
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่_3 24 เม.ย. 66
16 แจ้งผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 24 เม.ย. 66
17 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง" วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 24 เม.ย. 66
18 หน่วยจัดการงานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้ที่สนใจอบรมการใช้โปรแกรม ZOTERO เพื่อใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงและสารบัญ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 30 มี.ค. 66
19 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 #รอบที่_3 23 ก.พ 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.