ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ วันเวลาที่ประกาศ
1 แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็น นักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 23 พ.ค. 66
2 ประชาสัมพันธ์การรับชุดนักศึกษาและเปลี่ยนขนาด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 66
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพบผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 66
4 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 "รอบสมัครด้วยตนเอง ( Walk in)" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 2 พ.ค. 66
5 เรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านวันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ "การเขียน กพอ.03 เพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ" 25 เม.ย. 66
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่_3 24 เม.ย. 66
7 แจ้งผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 24 เม.ย. 66
8 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกที่มีผลกระทบสูง" วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 24 เม.ย. 66
9 หน่วยจัดการงานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้ที่สนใจอบรมการใช้โปรแกรม ZOTERO เพื่อใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงและสารบัญ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 30 มี.ค. 66
10 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 #รอบที่_3 23 ก.พ 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.