ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 "รอบสมัครด้วยตนเอง ( Walk in)" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

วันเวลาที่ประกาศ 2023-05-02 09:13:46

ลิงค์เพิ่มเติม : http://academic.uru.ac.th/smarturu/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.