ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 #รอบที่_3

2023-02-23 19:59:05

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ จำกัด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี นำทีมบุคลากรร่วมงาน “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

กิจกรรม "สานฝันวัยใสสู่โลกอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

MOU หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สุขภาพดี เทคโนโลยีปลอดภัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

กีฬานักศึกษา "หางนกยูงเกมส์ 2023".

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควต้า.

จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 1.

เว็บไซต์หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตรคณิตศาสตร์
  หลักสูตรชีววิทยา
  หลักสูตรเคมี
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.