ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด “URU FRESHY 2023” ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ธันวาคม 2566

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564

8 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจ น้องๆ Freshy Boy, Freshy Girl และ Freshy LGBTQ ทั้ง 17 คน ในการประกวด “Freshy Science & Technology 2023”

21 พฤศจิกายน 2566

พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของน้องๆ Freshy Boy, Freshy Girl และ Freshy LGBTQ+ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค ชั้น 2

10 พฤศจิกายน 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564

6 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

พิธีรับมอบธงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13 (AUCC) ในปี 2025

กีฬาประเพณีหางนกยูงเกมส์ประจำปี 2567

ร่วมงาน Open House โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ผู้นำนักศึกษา 8 สถาบันภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสโมสรนักศึกษาได้รับรางวัลด้านพัฒนากระบวนการวิศวกรสังคมดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง"การใช้แนวคิดวิศวกรสังคมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.