ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) เสริมทัพนักกีฬากรรเชียงบก

25 กันยายน 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

30 สิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความเป็นไทย ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

25 สิงหาคม 2566

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและผู้สนใจ มา Up Skill "การสร้างคอนเทนด์ ยิงแอด สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดีย Facebook IG Line Twitter YouTube และ TikTok"

10 สิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมโครงการ “ประเพณีขึ้นดอยยกพระ สักการะพระแท่นศิลาอาสน์” ภายใต้โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

9 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ในยุดิจิทัล "ChatGPT AI สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work" วันที่ 16 ก.ค. 2566

8 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

กตัญญุตาคารวะ สานสายใยสัมพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ

ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด

กีฬาล้านนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.