ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ก.ค. 65 ผลการประกวดภาพวาดดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “ภารกิจของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์”
1 ก.ค. 65 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
8 ธ.ค. 64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อุตรดิตถ์ จัด "โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปี 2565" วันที่ 10-11 ก.พ. 65
1 ต.ค. 64 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
25 ส.ค. 64 ​เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและการแแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2564
10 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2564 ตลอดเตือนสิงหาคม
19 เม.ย. 64 สมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปี 2564) รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค. 64
แสดงข่าวทั้งหมด แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ รางวัลและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตรเคมี
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.