ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจ น้องๆ Freshy Boy, Freshy Girl และ Freshy LGBTQ ทั้ง 17 คน ในการประกวด “Freshy Science & Technology 2023”

21 พฤศจิกายน 2566

พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของน้องๆ Freshy Boy, Freshy Girl และ Freshy LGBTQ+ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค ชั้น 2

10 พฤศจิกายน 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564

6 พฤศจิกายน 2566

เปิดลงทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมงานเปิดตัว Freshy Science and Technology 2023 ณ ศรีพงษ์พาร์ค วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:30 น.

3 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 พบกัน 8.30น. ที่ห้อง STB105 ทุ่งกะโล่

23 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

11 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศในโครงการค่ายดาราศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

การประกวด FRESHY SCI&TECH 2023

เปิดตัว Freshy Sci&Tech 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าศรีพงษ์พาร์ค

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย.

โครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.