ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

22 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปีเท่านั้น)

11 มีนาคม 2567

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

18 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด “URU FRESHY 2023” ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ธันวาคม 2566

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563-2564

8 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี แสงอุทัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศาลปู่โล่วันปีใหม่ไทย 2567

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ หารือโครงการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจิบกาแฟเสวนาวิจัย ครั้งที่ 7 วางแผนเส้นทางตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาองค์กรและการทำงานเป็นทีม ณ จังหวัดตราด

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.